Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Na dodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců (pokud u zboží není uvedeno jinak). Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme na e-mail info@sportadvantage.cz, před odesláním zboží na naší adresu, zaslat informaci o reklamaci. V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku (na IČO), neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy: - zboží bylo reklamováno po záruční době - upravováno či opravováno - zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze - zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem - došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu.